Om os

Dansoll er et dansk firma, som gennem 30 har produkt- udviklet og produceret kemisk-tekniske kvalitetsprodukter til både industri- og detailhandel, såvel for hjemmemarkedet som til eksport.
En meget stor del af vores produkter leveres som aerosoler,- spray med kulsyre som sikkerhedsdrivmiddel. Efter at de forbudte CFC-gasser er forsvundet, blev disse, for en stor del, erstattet med såkaldt "miljøvenlige" spraydåser, der som drivmiddel anvender butan-propangas,- også kaldet lightergas.
Disse udgør en stor brand- og eksplosionsfare. dansoll bruger af sikkerhedshensyn, udelukkende kulsyre som drivmiddel. Kulsyre er ubrændbart og fuldstændig ufarligt. Da vi anvender kulsyre som sikkerhedsdrivmiddel i spraydåserne, og råvarer så miljøvenlige og med så højt flammepunkt som muligt, er hovedparten af vore produkter ikke mærkningspligtige og dermed mere sikre for brugeren.
Udover aerosolprodukterne producerer vi også kemisk-tekniske produkter på krukker - flasker - tuber - dunke - patroner m.v., bl.a. produkter og hjælpemidler til industrien - landbruget - skovbruget - fødevaresektoren -jagt og fiskeri - autopleje - elektronik - husholdning - hobby og fritid. En stor del af vores produktion er udviklet og tilrettet med kundens egen etiket. Det vil sige produktet fremstår som kundens egen mærkevare. På vort laboratorie udvikles løbende nye produkter, ofte i samarbejde med råvareleverandører og vore kunder. Dansk arbejde/dansk kvalitet.